etkinlikler

11

Kasım

13

Kasım

Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi Etkinliği

 

TÜBİTAK -2237/B PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

AKADEMİK DÜZEYDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ

(TÜBİTAK DESTEKLİ-UYGULAMALI)

11-13 KASIM 2022,

Karadeniz Teknik Üniversitesi - TRABZON

(Son Başvuru Tarihi: 01 KASIM 2022)


ETKİNLİĞİN AMACI: Üniversitelerimizde sosyal, fen, mühendislik ve eğitim alanlarında görev yapan en az doktora/sanatta yeterliliğini almış dolayısıyla tez aşamasına geçmiş doktora öğrencileri veya doktora mezunu araştırıcılar veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacıların Bilimsel Araştırma Proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAMI: Katılımcılara, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar (bilgi, bilim, bilimsel araştırma, bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma ile ilgili deyimler), bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, proje yönetimi, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonu konuları etkileşimli seminerlerle anlatılacaktır. Proje döngüleri ve aşamaları aktif tartışmalarla ele alınacaktır. Genellikle öğleden sonraki oturumlarda verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır. Bu amaçla katılımcılar 4 gruba (Fen, Mühendislik, Eğitim ve Sosyal) ayrılarak, alanlarına uygun anahtar kelimeler verilerek bir proje konusu bulmaları sağlanacak ve bir TÜBİTAK 1001 projesi adım adım yazdırılarak, herbir adımı eğitmenlerin katkı ve önerileri ile olgunlaştırılarak tamamlanacaktır. Son gün her grubun hazırladığı projeler sunum şeklinde hazırlanarak sunulacak ve diğer grupların sorduğu sorular cevaplanarak, projeler savunulacak ve panel süreci uygulanacaktır. TÜBİTAK panellerindeki benzer puanlama ve değerlendirme pusulası kullanılarak, katılımcılara panel süreci birebir yaşatılacaktır.

KATILIMCI SEÇİMİNE İLİŞKİN KRİTERLER

a) Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora/sanatta yeterlik, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olması,

b) Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,

c) TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenen ulusal veya uluslararası projelerden (İkili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST, vb.) araştırma projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)

d) Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,

e) Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,

f) OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması.

Öncelikle farklı disiplinlerden eşit sayıda katılımcı alınması planlandığından, etkinliğe kabul başvuru sırasına göre yapılmayacaktır. Sosyal, fen, mühendislik ve eğitim alanlarının her birinden yeterli başvurunun olmaması durumunda, eksiklikler diğer alanlardan karşılanacaktır.

 

KATILIM:

  • Etkinliğe katılım ücretsiz olup, Katılımcıların masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.
  • Trabzon dışından katılan katılımcıların iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon’dan katılanların iaşe giderleri TÜBİTAK 2237/B proje bütçesinden karşılanacaktır.
  • Trabzon dışından katılan katılımcıların yol masrafları TÜBİTAK tarafından belirlenen limitler çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
  • Etkinliğe katılmadan önce başvurmak ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
  • Etkinliğe kabul edilenler ve edilemeyen başvuru sahiplerine 01 Kasım 2022 tarihinden sonra mail yoluyla bilgi verilecektir.
  • Etkinliğin teorik ve uygulamalı dersleri KTÜ Mimarlık Fakültesi Teknoloji Sınıfında yapılacaktır.
  • Katılımcılara etkinlik programı ve diğer bilgilendirmeler etkinlik öncesi mail yoluyla yapılacaktır.
  • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
  • Etkinlik 3 gün devam edecek olup, katılım %100 zorunludur.

 

KATILIMCI SAYISI: Proje Hazırlama etkinliğimiz 4 alandan (sosyal, fen, mühendislik ve eğitim) en fazla 28 kişiden oluşacak şekilde planlanmıştır.

PROJE EKİBİ:

KOORDİNATÖR:

Prof.Dr. Asim KADIOĞLU

 

EĞİTMENLER:

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU (KTÜ, Biyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Nurettin YAYLI  (KTÜ, Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU (KTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Birdoğan BAKİ  (KTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Bülent GÜVEN  (Trabzon Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

 

İRTİBAT: (Öğr. Gör. İslam YILDIZ)

İrtibat Tel: 05372869856

e-posta: projeegitimi2237@gmail.com

NOT: Başvurular, aşağıdaki link üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.

Başvuru için Tıklayınız.

mimarlık fak. teknoloji sınıfı
10:00