formlar

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Hazırlama Rehberi ve Gerekli Dosyalar Aşağıdadır.

Bütçe Hazırlama Rehberi İndir

Y/42 İşletme Kartı Kullanım Klavuzu İndir

DSF Formları İndir

DSS-1 Kurumsal Sınıflandırma İndir

DSS-2 Giderin Fonksiyonel Sınıflandırılması İndir

DSS-3 Giderin Ekonomik Sınıflandırılması İndir

DSS-4 Gelirin Ekonomik Sınıflandırılması İndir

 

1 ve 3 Yıllık Gelir/Gider Cetvelleri

Gelir Cetveli

Gider Cetveli

Not: Cetveller formulize edilmiş olup, sadece sarı renkli alanlara veri girilmesi yeterlidir. 3 Yıllık cetveller otomatik olarak oluşacaktır.

 

AR-GE Başvurusu Yapan Öğr.Üyesi'nin Sanayici ile Yaptığı Sözleşmenin Yanında Bulundurulması Gerekli Formlar

Ar-Ge Başvuru Dilekçesi ve Formu için Tıklayınız.