kontrol ortamı standartları

Etik Değerler için Tıklayınız.

Etik Değerler Sözleşmesi için Tıklayınız.

Misyon ve Vizyon için Tıklayınız. 

Organizasyon Yapısı için Tıklayınız.

Müdür Görev Tanımları için Tıklayınız.

Tahakkuk Görev Tanımı için Tıklayınız.

Hukuk Görev Tanımı için Tıklayınız.

Yazı İşleri Görev Tanımı için Tıklayınız.

Destek Görev Tanımı için Tıklayınız.

Yönergeler için Tıklayınız.

İdari Personel Performans Değerlendirme Formu için Tıklayınız.

Yetki Devri Formu için Tıklayınız.

Görev Devir Formu için Tıklayınız. 

DSİM Komisyonlar ve Çalışma Grupları için Tıklayınız.