işletme müdürü

İŞLETME MÜDÜRÜ V.
ABDUL KERİM ÖZTÜRK

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

  Özgeçmiş

  abdulkerim

  04623772152-