misyon ve vizyon

          MİSYON: İşletmemizin ve bağlı birimlerinin faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, etkin ve objektif bir biçimde yürüterek gelir getirici birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, mali haklar ve yasal yükümlülükleri, mevcut ödeneklerle hatasız olarak,  bilimsel ve teknolojik gelişmeleri çalışmalarına yansıtarak, çalışkanlığı, doğruluğu ve kaliteyi ilke edinmiş personeli ile zamanında, verimli ve en uygun şekilde tedarik edilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

          VİZYON: Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek, çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırarak, teknolojik imkânlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtarak,  işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi bireyler oluşturarak, tüm çalışmalarında örnek bir işletme olmaktır.