etkinlikler

15

Mayıs

15 Mayıs Dünya İklim Günü

Gençlerin iklim değişikliğiyle ilgili bilgi edinmeleri, sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmaları, iklim değişikliği konusundaki neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve iklimi korumak için neler yapabilecekleri konusunda düşünmelerinin amaçlandığı “İklim Değişikliği Farkındalık Günü Etkinliği”ne hepinizi bekliyoruz.

Fen Fakültesi Biyoloji BinaÖnü
12:00