TÜBİTAK 2209-A

Bölüm

Proje Ekibi

Proje Konusu

Danışman

Biyoloji

Mükerrem SEZGİN

Ecem Nur CANSIZ

Alfa Amilaz ile Pirinç ve Yeşil Muz Unlarından Dirençli

Nişastanın Üretimi ve Kurabiyelerde Kullanımı

Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ

Biyoloji

Ercan TAN

Metil Antranilatın CaCl2 transformasyonu üzerindeki etkilerinin

incelenmesi

Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ

Biyoloji

Mert Ali HANCI

İridovirüs ve Bakülovirüs Birlikte Enfeksiyonunun Böcek Patojenitesini Arttırma Potansiyelinin Araştırılması

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ

Biyoloji

Kevser Beyza KÜÇÜK

Farklı Bitki Materyallerinin Antioksidan Aktivitesinin Belirlemesinde Pratik Bir Yöntemin

Geliştirilmesi Ve Uygulanması

Prof. Dr. Kamil ÇOŞKUNÇELEBİ

Biyoloji

Gökdeniz TURAN

Asparaginaz Üreticisi Termofilik Bir Bakterinin Tespiti ve Gıdalardaki Akrilamid Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI

Biyoloji

Nisa TÜRKAN

Centaurea verutum türünün topraküstü kısımlarına ait ekstrelerin antioksidan özelliklerinin ve enzim inhibisyon değerlerinin belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK

Biyoloji

Melisa AKDAĞ

Pektinaz Üreten Bakterilerin Taranması ve Meyve Suyu Endüstrisinde Verimliliğinin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Fulya AY

Kimya

Emre MANDAL

Tiyokarbamoilpirazolin Türevlerinin Sentezi Üreaz ve Asetilkolinesteraz Enzim İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Nuran KAHRİMAN

Kimya

Melike BİRİNCİ

1, 3, 4-Tiadiazol ve BenzenSülfonamid Fonksiyonel Grupları İçeren Yeni Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Karbonik Anhidraz İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN

Kimya

Ayşegül ŞAHİNTÜRK

Yeni 1, 3, 4-Oksadiazol ve BenzenSülfonamid Hibrit Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan ve CA İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Murat KÜÇÜK

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Emre AKANSEL

Eray DURSUN

HIV-1 Revers transkriptaz inhibisyonununda etkinlikleri belirlenecek bacillus cinsine ait bakterilerin izolasyonu, tanımlanması ve etil asetat fazlarının eldesi

Arş. Gör. Aleyna NALÇAOĞLU ŞENOCAK

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Şule GÜLŞEN

Gümüş Nanopartikül Konsantrasyonlarına Maruz Bırakılan Melissa Officinalis Fidelerinin Gen Ekspresyon Profillerinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Halil İbrahim GÜLER

Bilgisayar Bilimleri

Bürşa KARADUMAN

Sara ALFİN

Seda Nur VİNÇOĞLU

 

Yemeklerin Makine Öğrenmesi Yardımıyla Fiyatlarının Belirlenmesi

Prof. Dr. Orhan KESEMEN

Bilgisayar Bilimleri

Yunus Emre KAYAOĞLU

Nurgül DEĞİRMENCİOĞLU

Fatma Betül ADIMAN

İsmet Kamil AYAYDIN

 

E-Ticaret Sitelerindeki Öneri Sistemlerinin Daha Doğru Kullanıma Sunma

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ŞEVİK

Fizik

Birsu ŞENLİK

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde Elektromanyetik Alan Düzeylerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Gökhan APAYDIN