amaçlar ve hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.

Hedef 1. 1. Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.

Hedef 1. 2. Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

Hedef 1. 3. Öğretim elemanı niteliği artırılacaktır.

Hedef 1. 4. Öğrenci niteliği artırılacaktır.

 

Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.

Hedef 2. 1. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.

Hedef 2. 2. Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.

Hedef 2. 3. Araştırma altyapısı geliştirilecektir.

Hedef 2. 4. Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir.

 

Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.

Hedef 3. 1. Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.

Hedef 3. 2. Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.

Hedef 3. 3. Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

 

Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı fakülte olmak.

Hedef 4. 1. Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılacaktır.

Hedef 4. 2. Bilginin topluma yayılması artırılacaktır.

 

Amaç 5- Uluslararasılaşmak

Hedef 5. 1. Değişim programları etkin hale getirilecektir.

Hedef 5. 2. Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.

Hedef 5. 3. Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır.

Hedef 5. 4. Uluslararası görünürlük artırılacaktır.