tarihçe

TARİHÇE

1955 yılında Trabzon milletvekillerinden Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve arkadaşlarınca Trabzon'da “Karadeniz Teknik Üniversitesi” adıyla, “bilimsel üretimin yanında, hizmet vereceği geniş bölgenin araştırma merkezi ve laboratuvarı” olacak yeni bir yükseköğretim kurumu kurulması için bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu teklif, TBMM'nin 20 Mayıs 1955 günkü toplantısında 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş kanunu olarak kabul edilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 19 Eylül 1963 tarih ve 336 sayılı kanunla Rektörlük ve Fakülte kadroları verilmiş; böylece Temel Bilimler, İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuştur. İnsaat ve Mimarlık Fakültesinin ilk öğrencileri, iki yıl Temel Bilimler Fakültesi'nce İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi desteğiyle yürütülen ortak bir program uyarınca öğrenim görmüşler; 1965 yılında teknik kadroların oluşmaya başlamasıyla İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinden birini seçerek 5 yıllık bir öğretim sürecinin ardından 1967–1968 öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Yüksek Mühendis ve Yüksek Mühendis Mimar diplomalı ilk mezunlarını oluşturmuşlardır. 4936 sayılı kanuna bağlı olduğu 1963–1973 döneminde 5 yıl öğrenim süreli olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin öğrenim süresi, 1973'de çıkarılan 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ile 4 yıla indirilmiştir. Mimarlık Bölümü ise 4 yıllık eğitime 1977–1978 öğretim yılında başlamıştır. 1963 yılında İnşaat-Mimarlık Fakültesi, Makine-Elektrik Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesi adlarıyla kurulan üç fakülte, 04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu ve 20.07.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak birleştirilmiştir. Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2005 tarih ve 9127 Sayılı kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. 1963’de kurulan Mimarlık, 1990’da kurulan İç Mimarlık ve 2003’de kurulan Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden oluşan 3 bölüm, 2005 yılından itibaren Mimarlık Fakültesi çatısı altında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

KRONOLOJİ
1955 Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler-İnşaat Mimarlık-Makine Elektrik -Orman Fakültesi
1963 İnşaat_Mimarlık Fakültesi İnşaat ve Mimarlık Şubesi
1965 İnşaat-Mimarlık Şubelere ayrıldı
1968 Mimarlık Şubesi ilk mezunları Yüksek Mühendis- Mimar KTÜ* İnşaat ve Mimarlık Fakültesi Doktora Programı
1974 5 yıllık eğitim 4 yıla düşürüldü MMKL “Mimarlık Lisans” Temel öğretim Meslek öğretimi “Üretim”, “Yönetim”, “Tasarım” MMLS “Bilim Uzmanlığı-master”
1980 Kent ve Bölge Araştırmaları Enstitüsü Güncel değil
1982 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik, Yer Bilimleri Fakültesi Lisansüstü Eğitim “FBE” Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora Programı
1991 İç Mimarlık Bölümü 1994 İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Programı
2003 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2007 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yüksek Lisans Programı 2005 Mimarlık Fakültesi Mimarlık , İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
2008 Zorunlu İngilizce Hazırlık programı Mimarlık Bölümü
2011 İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık programı Mimarlık Bölümü
2017 Kentsel Tasarım II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
2017 100/2000 YÖK Doktora Bursları Mimarlık Bölümü,İç Mimarlık Bölümü
2018 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Programı