kontrol faaliyetleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

  • Yönlendirici Kontrol Örnekleri
  • Önleyici Kontrol Örnekleri
  • Tespit Edici Kontrol Örnekleri
  • Düzeltici Kontrol Örnekleri

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Görevler Ayrılığı

Hiyerarşik Kontroller

  • Hiyerarşik Kontroller Listesi

Faaliyetlerin Sürekliliği

  • Görev Devri Teslim Formu
  • Vekil Personel Listesi

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

  • Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri
  • Web Sayfası Veri Giriş ve Güncelleme Formu