birim danışma kurulu

MİMARLIK FAKÜLTESİ BİRİM DANIŞMA KURULU

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi  kapsamında  Mimarlık Fakültesi  Birim Danışma Kurulu 18.10.2023 gün ve 562//5 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu toplantısı ile güncellenmiştir.

     

Görevi Ünvanı / Adı Soyadı Görev Yeri
Başkan Prof. Dr. Cenap SANCAR KTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Dr.  Erkan AYDINTAN Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Emekli Akademisyenler Prof.Dr. Gülsün SAĞLAMER MimED  Onursal Başkanı / İstanbul     (Emekli İTÜ)
Dr. Öğr. Üyesi M. Reşat SÜMERKAN Trabzon (Emekli KTÜ)
Yabancı Üniversitelerde Görev Yapan Akademisyen Prof.. Dr. Zihni TURKAN Yakın Doğu Üniversitesi /Kıbrıs
Diğer Üniversitelerde Görev Yapan Akademisyenler Prof. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Vehbi TOSUN Özyeğin Üniversitesi İstanbul
Kamu  Kurum ve Kuruluşları Temsilcileri Şehir Plancısı Kazım Onur KURT Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ANKARA
Yük. Müh. Mimar Necdet Kırhan YAZICI NKY Architects&Engineers / Ankara, Dubai, Riyad

 

 

 

 

 

Özel Sektör

Temsilcileri

Yük. Mimar Veysi CENGİZ Period Mimarlık Restorasyon İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. / İstanbul
Mimar Levent DURMUŞ Lam Mimarlık/ Trabzon
Mimar Sezgin ATASOY Ekol İnşaat ve Mimarlık / Trabzon
Mimar Gürol USTAÖMEROĞLU Serbest Mimar Trabzon
Sayim ADANUR Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Mimar Melek EROĞLU Cemer Kent Ekipmanaları İzmir
Salih ŞAHİN DOKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı
İnş. Müh.Muzaffer AYDIN Trabzon Kent Konseyi
Mimar Süheyla ÇEBİ KARAHAN Dorçe Prefabrik Yapı ve İnş.San. Şirketi’nin Ortağı ve Yön. Kur. Bşk. Ankara

 

Meslek Odaları

 Temsilcileri

İç Mim. Naci YALÇIN İç Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Saymanı
Mimar Müslim HAMZAÇEBİ Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı
İç Mimar Muhittin İNCE İç Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı
Şehir Plancısı Ercan ŞEN ŞBP Odası Trabzon Şube Başkanı