ar-ge projeleri

TUBİTAK PROJELERİ

Doç.Dr.Yelda AYDIN TÜRK Proje Yürütücüsü: Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM, Doç.Dr. Tolga ERDOĞAN (İlkokul Bahçelerinin Öğrenme Mekanlarına Dönüşmesine Yönelik Bir Yaklaşım : Trabzon Örneği) TÜBİTAK Projesi-3001 2018 /bahcedeogrenme (01.07.2017-2019)

Dr. Öğr. Üyesi Özge İSLAMOĞLU Proje Yürütücüsü: Araştırmacılar: Doç. Dr. Tülay ZORLU ve Doç. Dr. Funda KURAK AÇICI’nın görev aldığı TÜBİTAK : 118b510 KODLU Trabzon’da Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz, TÜBİTAK 4004 Projesi

Yrd.Doç.Dr. Şebnem ERTAŞ Proje Yürütücüsü: İDA 1.2. "Konya-Sille’de Geleneksel Dokunun Bir Yöntem Dahilinde Turistik Amaçlı Fiziksel Yenilemesi", TÜBITAK Projesi, 2014-15.09.2016

KOKAP İŞ PAKETLERİ

"Başlangıç:Aralık 2010 - Kabul:Ağustos 2015" (/kokap/ispaketleriveidalar)

Yrd. Doç. Dr. Aygun ERDOĞAN Proje Yürütücüsü İDA 1.1 VERİ TABANI TASARIMI

Yrd. Doç. Dr. Aygun ERDOĞAN Proje Yürütücüsü İDA 1.2 ARAZİ KULLANIM HARİTALARININ HAZIRLANMASI

Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ Proje Yöneticisi: İDA 2.2 KIRSAL ALAN TİPOLOJİLERİ

Doç. Dr. Cenap SANCAR Proje Yürütücüsü: İDA 4.1 KIRSAL YERLEŞME PLANLAMASI

Doç.Dr. Dilek BEYAZLI Proje Yürütücüsü: İDA 4.2 KIRSAL YERLEŞMEDE ÖRNEK EYLEM PLANI

Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN Proje Yürütücüsü İDA 4.3 YEREL KOŞULLARA UYGUN EV PLANLARI ÜRETİLMESİ VE TASARIM EL KİTABI HAZIRLANMASI

Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ Proje Yürütücüsü: DA 5.1 YASAL YÖNETSEL DEĞİŞİKLİK ÖNERMELERİ

Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ Proje Yürütücüsü: İDA 5.2 KIRSAL ALAN BİBLİYOGRAFYASI