iletişim komisyonu

                                                                              İLETİŞİM KOMİSYONU

Görevi

Ünvanı /Adı Soyadı

Görev Ünvanı

Anabilim Dalı / E-mail

Başkan

Prof. Dr. Cenap SANCAR

Dekan

Öğretim Üyesi

Bölge Planlama

csancar@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd.

Öğretim Üyesi

Mimarlık

serapdurmus@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

Dekan Yrd.

Öğretim Üyesi

İç Mimarlık

aydintan@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU

Mimarlık Bölüm Bşk.

Öğretim Üyesi

Bina Bilgisi

melek@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Fİliz TAVŞAN

İç Mimarlık Bölüm Bşk.

Öğretim Üyesi

İç Mimarlık

ftavsan@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Dilek BEYAZLI

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Bşk.

Öğretim Üyesi

Bölge Planlama

dsen@ktu.edu.tr

Üye

Arş. Gör. Edanur FETTAHOĞLU

İç Mimarlık Bölümü

Öğretim Elemanı

İç Mimarlık  Anasanat Dalı

edanurfettahoglu@ktu.edu.tr

Üye Arş. Gör. Tayfur Emre YAVRU

Mimarlık Bölümü

Öğretim Elemanı

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

tayfuremreyavru@ktu.edu.tr

Üye

Arş. Gör. Buket KÖSA

Şehir ve Bölge Planlama

Öğretim Elemanı

Şehir Planlama

buketkosa@ktu.edu.

Üye

Salim ÖZBAKIR

Fakülte Sekreteri  

salimozbakir@ktu.edu.tr