paydaş veri analizi değerlendirme komisyonu

PAYDAŞ VERİ ANALİZİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Görevi Ünvanı / Adı Soyadı Görev Ünvanı
Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Beyza KARADENİZ

Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Berna sezen ÖZEN

Öğretim Üyesi

Üye

Öğr. Gör. Betül AKGÜL

Öğretim Elemanı

Üye

Arş. Gör. Dr. Çağlar AYDIN

Öğretim Elemanı

Üye

Arş. Gör. Dr. İrem BEKAR

Öğretim Elemanı

Üye

Selen Rümeysa ÜNLÜ

İç Mimarlık bölümü Lisanüstü Öğrencisi

Üye

Evinay Elif TULUK

Mimarlık Bölümü Lisanüstü Öğrencisi

Üye

Mehmet Yasin KOÇ

ŞBP Bölümü Lisanüstü Öğrencisi

Üye

Hakan KAYA

Mimarlık Bölümü Lisanüstü Öğrencisi

Üye

Hatice ÇALIŞKAN

İç Mimarlık bölümü Lisanüstü Öğrencisi

Üye

Alara Öyküm KARAMAN

ŞBP Bölümü Lisanüstü Öğrencisi