risk belirleme ve değerlendirme komisyonu

  Görevi

Unvanı /Adı Soyadı

Görev Unvanı

Anabilim Dalı / E-mail

Başkan

Prof. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd.

Öğretim Üyesi

Mimarlık

serapdurmus@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

Dekan Yrd.

Öğretim Üyesi

İç Mimarlık

aydintan@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Asu BEŞGEN

Öğretim Üyesi

Mimarlık

abesgen@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN

Öğretim Üyesi

Şehir  Planlama

aygun@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Filiz TAVŞAN

Öğretim Üyesi

İç Mimarlık

ftavsan@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr.   Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA

Öğretim Üyesi

Mimarlık Tarihi

fulyastn@ktu.edu.tr

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN

Öğretim Üyesi

Şehir Planlama

gokhanerkan@ktu.edu.tr

 

Üye

Öğr. Gör. Betül AKGÜL

Öğretim Elemanı

İç Mimarlık

bakgul@ktu.edu.tr

Üye

Salim ÖZBAKIR

Fakülte Sekreteri

salimozbakir@ktu.edu.tr