aday öğrenci kılavuzu

Genel Bilgi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2010 tarihinde Sağlıklı Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmış olup 2022 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü eğitim programı Yükseköğretim Kurumu Beslenme ve Diyetetik Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) uygun olarak teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. İlk üç yıl mesleki alt yapıyı oluşturmaya yönelik teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. İlk yıl temel bilimler (anatomi, tıbbi biyoloji ve genetik, temel matematik, genel kimya) dersleri verilerek sonraki yıllarda meslekle ilgili derslere temel oluşturulmaktadır. Ayrıca, mesleğe giriş derslerinde etik prensipler, mesleğin tarihçesi, temel uygulama alanları gibi meslekle ilgili bilinmesi gereken konulara yer verilmektedir. Üçüncü sınıfın sonunda yapılan yaz stajına ek olarak son sınıfta dört anabilim dalının çalışma alanlarını kapsayan farklı hastane, kurum ve kuruluşlarda mesleki uygulama (staj) yapılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 8 yarıyıldaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak, 240 AKTS'yi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız
Karadeniz Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü; yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması, toplumda görülen beslenme ile ilintili hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla teknolojik ve bilimsel donanıma ve uluslararası düzeyde kaliteye sahip sağlık profesyonelleri olarak “Diyetisyenler” yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yetiştirdiğimiz diyetisyen kalitesini dünya standartlarında tutabilmek için kanıta dayalı beslenme ve diyetetik bilimini değerlendirme, bilgiyi uygulamaya dökebilme, ulusal ve uluslararası platformda bilimsel çalışma yapabilme, iletişim yöntemlerinin etkin bir şekilde kullanabilme gibi önemli özellikleri geliştirmeleri hedefleyen kaliteli bir eğitim kadrosu kurmaya ve eğitimde dünya standartlarıyla yarışacak düzeylere ulaşmaya ve sürekli yenilenmeye önem vermekteyiz.

Öğrencilerimiz
2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle bölümümüzde 1. ve 2. sınıf olmak üzere toplam 63 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Beslenme ve Diyetetik Kulübü gibi topluluklar oluşturarak diğer üniversite ve kurumlarla, mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Bölümümüzde 2 profesör, 3 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 9 öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımız sorumlu oldukları lisans dersleri ile birlikte birçok bilimsel araştırma ve projelerde de görev almaktadır. Bölümümüzde öğretim elemanları tarafından yürütülen KTÜ BAP ve TÜBİTAK gibi projelere öğrencilerin katılımı ve teşvik edilmesine önem verilmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarımızın yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmaları ve işbirlikleri devam etmektedir.

Staj Programı
KTÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında mesleki eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj yapmaları zorunludur.
Üçüncü sınıfın sonunda yapılan yaz stajına ek olarak son sınıfta dört anabilim dalının çalışma alanlarını kapsayan farklı hastane, kurum ve kuruluşlarda yürütülen dört farklı uygulama dersinin her birinde haftada en az 24 saat pratik olmak üzere 7 hafta süre ile uygulama yapılmaktadır.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri için tıklayınız.

 

 

Laboratuvar ve Uygulama

Laboratuvarlar ile ilgili içeriğe bölüm sayfamızdaki Laboratuvarlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mezunlarımız ve İstihdam

Diyetisyenlerin çalışma alanları oldukça geniş olup Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kurumlarda çalışma imkânı bulabilmektedir. Mezun diyetisyenler; yataklı ve yataksız tedavi kurumları, aile sağlığı merkezleri, okullar, renal bakım üniteleri, kreşler, diyabet üniteleri, zayıflama merkezleri, oteller, metabolik üniteler, huzurevleri, enteral-parenteral beslenme destek grupları, işçi beslenmesi, yemek fabrikaları, onkoloji üniteleri, sporcu beslenmesi, kamu kuruluşları, transplantasyon üniteleri, yaşlılıkta beslenme, hava ulaşım hizmetleri, rehabilitasyon üniteleri, okul beslenme eğitimi programları, deniz ulaşım hizmetleri, kardiyoloji üniteleri, besin pazarlama hizmetleri, demiryolu ulaşım hizmetleri, besin kontrol laboratuvarları, restoranlar ve uluslararası kuruluşlar gibi pek çok alanda ve kurumda görev alabilmektedirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ilk mezunlarını 2025-2026 Eğitim-Öğretim döneminde verecektir.

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Bölümümüzde çift ana dal ve yan dal yapılmamaktadır.

Taban Puanı

Beslenme ve Diyetetik Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Başarı Sırası

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Başarı Sırası

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Başarı Sırası

Taban Puanı

----

----

----

30

222.11

326,98

30

229.43

331,82

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.