tanıtım

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2022 yılı itibarı ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Programın süresi 8 yarıyıl ve dili Türkçedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü; yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, toplumda görülen beslenme ile ilintili hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla teknolojik ve bilimsel donanıma ve uluslararası düzeyde kaliteye sahip bir sağlık profesyoneli olacak “Diyetisyenler” yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Yetiştirdiğimiz diyetisyen kalitesini dünya standartlarında tutabilmek için kanıta dayalı beslenme ve diyetetik bilimini değerlendirme, bilgiyi uygulamaya dökebilme, ulusal ve uluslararası platformda bilimsel çalışma yapabilme, iletişim yöntemlerinin etkin bir şekilde kullanabilme gibi önemli özellikleri geliştirmeleri hedefleyen kaliteli bir eğitim kadrosu kurmaya ve eğitimde dünya standartlarıyla yarışacak düzeylere ulaşmaya ve sürekli yenilenmeye önem vermekteyiz. Çünkü, beslenme ve diyetetik bilim dalının ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olması ve sağlığın geliştirilmesine katkı sağlaması için bilimsel gelişme ve gerçekler ışığında var olan programların sürekli yenilenmesi, akademik kadro ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi oldukça önemlidir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü eğitim programı Yükseköğretim Kurumu Beslenme ve Diyetetik Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) uygun olarak teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. İlk üç yıl mesleki alt yapıyı oluşturmaya yönelik teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. İlk yıl temel bilimler (anatomi, fizyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik) dersleri verilerek sonraki yıllarda meslekle ilgili derslere temel oluşturulmaktadır. Ayrıca, mesleğe giriş derslerinde etik prensipler, mesleğin tarihçesi, temel uygulama alanları gibi meslekle ilgili bilinmesi gereken konulara yer verilmektedir. Üçüncü sınıfın sonunda yapılan yaz stajına ek olarak son sınıfta dört anabilim dalının çalışma alanlarını kapsayan farklı hastane, kurum ve kuruluşlarda yürütülen dört farklı uygulama dersinde haftada en az 24 saat pratik olmak üzere 7 hafta süre ile uygulama yapılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 8 yarıyıldaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak, 240 AKTS'yi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Mezun diyetisyenler; yataklı ve yataksız tedavi kurumları, aile sağlığı merkezleri, okullar, renal bakım üniteleri, kreşler, diyabet üniteleri, zayıflama merkezleri, oteller, metabolik üniteler, huzurevleri, enteral-parenteral beslenme destek grupları, işçi beslenmesi yemek fabrikaları, onkoloji üniteleri, sporcu beslenmesi, kamu kuruluşları, transplantasyon üniteleri, yaşlılıkta beslenme, hava ulaşım hizmetleri, rehabilitasyon üniteleri, okul beslenme eğitimi programları, deniz ulaşım hizmetleri, kardiyoloji üniteleri, besin pazarlama hizmetleri, demiryolu ulaşım hizmetleri, besin kontrol laboratuvarları, restoranlar ve uluslararası kuruluşlar gibi pek çok alanda görev alabilmektedirler.