kalite politikası

Misyon ve vizyon doğrultusunda meslek elemanları yetiştirmek,

Eğitim programlarını mesleğin gerekli kıldığı bilgi, beceri, yetkinlikleri içerecek şekilde güncellemek,

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek,

Eğitim ve akademik çalışmalar kapsamında uluslararası olmayı hedeflemek,

Akademik çalışmalar ışığında öğrencilerin ve çalışanların toplumla bütünleşmesini sağlamaktır.