stratejik plan

Eğitim Hedefleri

Bölümün lisans müfredat programlarının gözden geçirilerek, ulusal ve uluslararası ilgili çekirdek müfredata uyumlandırılması,

Laboratuvarlarda kullanılan teknolojik alt yapının güncellenerek iyileştirilmesi

Lisansüstü eğitimde öğrenci yetiştirilmesine başlanması

Araştırma Hedefleri

Öğretim üyesi/görevlisi başına Atıf indeksi (SSCI, SCI, SCI-exp, AHCI)’nde iki yılda en az bir yayın yapılmasının sağlanması

Öğretim üyesi/görevlisi başına uluslararası alan indeksinde iki yılda bir yayın yapılmasının sağlanması

Öğretim üyesi/görevlisi başına her yıl TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanında taranan bilimsel hakemli dergilerde bir yayın yapılmasının sağlanması

Bölüm öğretim üye/görevlilerinin üçte birinin üç yılda en az bir “Uluslararası yayınevleri tarafından yabancı dilde yayımlanmış, özgün kitaplarda “bölüm yazarlığı” veya “kitap editörlüğü” yapmasının sağlanması

Öğretim üyesi/görevlisi başına her yıl atıf indeksinde/uluslararası atıf indeksinde yayınlanan dergilerden yılda bir atıf almasının sağlanması

Her öğretim elemanın çalışma alanıyla doğrudan ilgili uluslararası alanda bilinen, sürekliliği olan, bildirileri hakem incelemesinden geçen, geniş katılımlı Dünya ve Avrupa kongrelerinde iki yılda bir “sözlü” bildiri sunulmasının sağlanması

Her öğretim üyesi/görevlisinin üç yılda en az bir kez projelerde (Tübitak, BAP, Avrupa Birliği vd.) yardımcı araştırmacı ya da yürütücü olarak yer almasının sağlanması

Bölümün en az beş yılda bir ulusal ya da uluslararası kongre/sempozyum/çalıştay vb. düzenlemesinin sağlanması

Öğrenci Hedefleri

Tübitak, BAP, Avrupa Birliği vb. projelerde öğrenci çalıştırılmasının gözetilmesinin sağlanması

Bölümden başarılı öğrencilerin uluslararası kongre, proje toplantıları, teknik gezi, vb. faaliyetlere akademik personel ile birlikte katılımının sağlanması

Öğrenci topluğumuzun aktif olarak üretimde bulunmalarının özendirilmesi yolu ile her yıl en az iki etkinlik yapmalarının sağlanması

Öğrencilerin sektörle ilişkilerinin sağlanabilmesi için meslek örgütleri ile her iki yılda bir en az bir kere buluşturulmalarının sağlanması

Her yıl çeşitli alanlarda düzenli veya münferit olarak spor müsabakalarının düzenlenmesinin sağlanması

Her yıl öğrencilerin mesleki gelişimlerinin ilerlemesi amacıyla kariyer günlerinin düzenlenmesinin sağlanması

Sosyal Sorumluluk Projeleri Hedefleri:

Öğrencilerin sosyal sorumluluk etkinliği yapmalarının sağlanması

Bölümün her yıl en az bir sosyal sorumluluk projesi yapmasının sağlanması

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları vb. ile her eğitim öğretim döneminde on beş günde bir ortak etkinlik düzenlenmesinin ve bu faaliyetlerin farklı kitle iletişim araçlarında duyurularak yer almasının sağlanması yolu ile bölümün ürettiği bilginin topluma yayılmasının sağlanması

Öğretim üyelerinin radyo ve televizyon programlarına katılımı ile ürettiği bilginin topluma yayılmasının sağlanması

Uluslararasılaşma Hedefleri:

Uluslararası değişim programları için kurumlarla anlaşma yapılmasının sağlanması

Uluslararası değişim programlarıyla gelen ve giden öğretim elemanı sayısının arttırılmasının sağlanması

Uluslararası değişim programı dışında kalan ülkeler ile proje ve ortaklıkları üretebilmek için iyi niyet mektubu ve protokollerin imzalanmasının gerçekleştirilmesi

Aidiyet Hedefleri:

Öğretim üyeleri ile öğrencileri çeşitli sosyal etkinliklerde (kültürel gezi, teknik gezi, sosyal içerikli toplantı vb.) bir araya getirilmesinin sağlanması