program eğitim amaçları

1. Bireylerin ve toplumun beslenme durumunu saptayan, sorunları ve öncelikleri belirleyerek değerlendiren, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarını arayan, öneren ve uygulayan,

2. Ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarını saptayan ve yönlendirilmesini sağlayan,

3. Farklı yaş gruplarının besin gereksinimlerini belirleyebilen,

4. Hastalıklara özgü diyetleri düzenleyebilen ve uygulayan,

5. Toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimini ve organizasyonunu yapabilen,

6. Yaşam boyu bireyin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan,

7. Beslenme ve diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan "Diyetisyen" yetiştirmektir.