haberler

Üniversitemiz Sıfır Atık Uygulamaları Kapsamında Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Tarafından Pilot Üniversite Olarak Seçildi

Üniversitemiz “Kampüslerinde Sıfır Atık Uygulamalarının ve Depozito Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye Genelinde Standart Uygulamaların Geliştirilmesi Projesi” kapsamında seçilen 7 pilot üniversiteden biri oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) yürütücülüğünde, tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amacını taşıyan ‘Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ altyapısı tamamlanarak 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile ulusal ölçekli bir pilot uygulama çalışması başlatıldı. Bu proje ile toplanmasında zorluk yaşanan ve atık durumuna geçtiğinde çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan malzemelerin başarılı bir toplama sistemi ile geri dönüşümü sağlanacak.

Söz konusu pilot uygulamalar ile başta üniversiteler olmak üzere tüm ulus genelinde: sıfır atık uygulamalarının iyileştirilmesi hedefleniyor.  Ulusal çevre strateji ve politikaları doğrultusunda çevrenin ve yeşil alanların geliştirmesi, iklim değişikliğine karşı mücadele çalışmalarına ve döngüsel ekonomiye geçişe katkı sağlama, sıfır atık farkındalığını arttırma, sıfır atık yönetim sisteminin güncellenmesi, sıfır atık sisteminin kurulması işletilmesi ve depozito yönetim sistemi uygulaması için gerekli maliyetlerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde üniversitemize Bakanlık, Ajans ve proje ekibinin katılım sağlayacağı bir teknik ziyaret yapılacak. Söz konusu projede kullanılmak üzere ilgili birimlerimiz tarafından kontrol  listeleri oluşturulup proje ekibine sunulacak.

2023 Test Yılı, 2024 ise Fiili Uygulama Yılı Olacak

Belirli içecek ambalajlarına yönelik depozito uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Depozito Bilgi Yönetim Sistemi altyapısı oluşturularak 01 Ocak 2023 tarihi itibari ile depozito uygulamalarına yönelik ulusal ölçekli pilot çalışmalar başlatıldı.

2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek ödül sistemine dayalı pilot uygulamalar ile tüm vatandaşların depozito uygulamasına geçiş süreci ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak ve ulusal ölçekli hazırlık ve test çalışmaları akabinde 01 Ocak 2024 tarihi itibari ile de içecek ambalajlarına yönelik fiili depozito uygulamaları resmi olarak başlatılacak.


03 Şubat 2023