haberler

Uygulamalı Strateji ve Kalite Eğitimi Başladı

Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan ve 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında, İİBF Mehmet Yazıcı Amfisi’nde düzenlenecek olup toplam 15 saat sürecek olan “Uygulamalı Strateji ve Kalite Eğitimi”nin ilk dersini Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI verdi.

“Araştırma Üniversitesi” ünvanına sahip olan ve “Beş Yıl Tam Akredite” olan Üniversitemizde, 12. Kalkınma Planı’nda vurgulanan “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi yaygınlaştırılacak ve güçlendirilecektir. Yükseköğretimde kurumsal akreditasyon ile program akreditasyonu geliştirilecektir. Kalite güvencesi, stratejik planlama, performans ve veri yönetimi sistemlerinin entegrasyonu sağlanacaktır.” hedefi doğrultusunda verilmesi planlanan “Uygulamalı Strateji ve Kalite Eğitimi” başladı.

“Kurumun Hedeflerini, Kurumdaki Herkesin Hedefi Yapmalıyız”
Eğitimin ilk dersine katılan Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması için Üniversitemizin faaliyetlerinin, bu faaliyetlerin planlı bir şekilde yerine getirilmesinin önemine vurgu yaparak “Üniversitemizde stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaç olarak kabul edilmiştir... Düzenlenen bu eğitim programı ile amacımız, birimlerimizde önemi her geçen gün artan strateji ve kalite faaliyetlerine destek olmaktır. Birimlerimizdeki bu faaliyetler için beşeri kapasiteyi artırmaktır.” dedi.

Üniversitemiz bünyesindeki stratejik yönetim uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi amacıyla yola çıkılan ve ilk dersi tamamlanan, kurumsal gelişimde stratejik hedeflerin ve süreçlerin, performans göstergelerinin tanımlanması ve sistematik olarak izlenmesi hususundaki önemli noktaların derinlemesine bir biçimde aktarılacağı eğitim 14 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.


11 Haziran 2024