havza / su kaynakları

HAVZA/SU KAYNAKLARI ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör: Doç. Dr. Arzu FIRAT ERSOY (Jeoloji Mühendisliği)
Prof. Dr. Cenap SANCAR (Şehir ve Bölge Planlama)
Doç. Dr. Ersin TÜRK (Şehir ve Bölge Planlama)
Doç. Dr. Ali ALKAN (Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Esra HATİPOĞLU TEMİZEL (Jeoloji Mühendisliği)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ANILAN (İnşaat Mühendisliği)
Arş. Gör. Muhammet Oğuz SÜNNETCİ (Jeoloji Mühendisliği) - Web Sorumlusu