organizasyon yapısı

 
Rektör
 
 
 
 
Çevre UYGAR
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkez
Müdürü
 
 
Merkez Müdür
Yardımcıları
 
 
 
 
 
 
 
 
Yönetim
Kurulu
 
 
Danışma
Kurulu
 
 
 
 
 
İç
Paydaşlar
 
 
 
 
 
Dış
Paydaşlar
 
 
Çalışma
Kurulu
 
 
 
 
 
Doğal Çevre, Su
Kaynakları
 
 
 
 
 
Doğal Yapılar,
Peyzaj
 
 
 
 
 
Şehircilik
Planlama
 
 
 
 
 
Yer Seçimi,
Atık Yönetimi
 
 
 
 
 
Yapılı
Çevre, Mekan
 
 
 
 
 
Makina, Malzeme
Çevre Etkileşim