iklim değişikliği

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör: Prof. Dr. H. Ebru ÇOLAK (Harita Mühendisliği)
Prof. Dr. Yücel ÖZMEN (Makina Mühendisliği)
Prof. Dr. Nihan ENGİN (Mimarlık)
Doç. Dr. Nilhan VURAL (Mimarlık)
Doç. Dr. Ersin Yener YAZICI (Maden Mühendisliği)
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan GÜRSEL ÖZMEN (Makina Mühendisliği)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet NUROĞLU (Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş. Gör. Mihriban ÖZTÜRK SAKA (Şehir ve Bölge Planlama)