UYGAR yönetim kurulu

  • Prof. Dr. Dilek BEYAZLI (Merkez Müdürü)
  • Prof. Dr. Hakan ERSOY (Müdür Yrd.)
  • Doç. Dr. Müberra PULATKAN (Müdür Yrd)
  • Prof. Dr. H. Ebru ÇOLAK (Üye)
  • Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN(Üye)
  • Doç. Dr. Arzu FIRAT ERSOY(Üye)
  • Doç. Dr. Muteber ERBAY (Üye)