kongre ve seminerler

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları Çevrimiçi Seminer Dizisi - 10: Sürdürülebilir Çevre Bağlamında Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları Çevrimiçi Seminer Dizisi - 9: Dolgu Çalışmaları ile Kıyı Alanlarındaki Değişimin İncelenmesi - Trabzon Beşirli Sahili Örneği

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları Çevrimiçi Seminer Dizisi - 8: Trabzon'un Geçmişteki Kıyı Çizgisi ve Kıyı Kullanım Kültürünün Değişimi

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları Çevrimiçi Seminer Dizisi - 7: Kruvaziyer Turizm ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları Çevrimiçi Seminer Dizisi - 6: İklim Değişikliğinin İzlenmesi İçin Doğu Karadeniz Bölgesi İklim Sınırları Haritalarının CBS ile Oluşturulması

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları Çevrimiçi Seminer Dizisi - 5: Doğu Karadeniz Bölgesi Yeraltı Su Kaynakları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları Çevrimiçi Seminer Dizisi - 4: Doğu Karadeniz Havzası'nda Taşkın ve Rüsubat Kontrolünde Yenilikçi Yaklaşımlar

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları Çevrimiçi Seminer Dizisi - 3: Doğu Karadeniz Bölgesi Depremselliği

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları Çevrimiçi Seminer Dizisi - 2: Doğu Karadeniz Bölgesi Heyelanları

Sıfır Atık Çalıştayı

Trabzon Şehircilik Şurası

Dereli (Giresun) Taşkını Durum Tespit ve Değerlendirme Çalışması