özgörev ve öngörü

Özgörev: Bölge, kır/kent ölçeğinde doğal ve yapılı çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yönelik disiplinler arası projeler geliştirmek; çevre ve şehircilik alanlarında planlama ve tasarım faaliyetlerini yürütmek; kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlarla iş birliklerini koordine etmek ve alana ilişkin bilimsel araştırma ve uygulamalarla ülkenin bilgi birikimine katkı sağlamaktır.

Öngörü: Çevre sorunlarına yönelik ulusal ve uluslararası ihtiyaçları belirleyerek, toplumsal farkındalığı artırmak için ilgili bilimsel önerileri kurum/kuruluşlara ve kamuoyuna aktarmaktır.