ders - mikrodalga tekniği dersi laboratuvarı

Mikrodalga Tekniği Dersi Laboratuvarı

 

 

 

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Açık Adı

:

Mikrodalga Tekniği Dersi Laboratuvarı

Niteliği

:

Lisans lab

Sorumlusu (Asıl)

:

Dr. Öğr. Üyesi Haydar KAYA

Sorumlusu (Yedek) 

:

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan YAZGAN

Teknik Sorumlu

:

Tek. Cemil KAPLAN

Kullanıcılar

:

Lisans öğrencileri

  

 

 

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler

Bu laboratuvar, öncelikle, lisans programımızda yer alan “Mikrodalga Tekniği” ve “Antenler ve Propagasyon”  derslerine ait laboratuvar çalışmalarının yürütülmesi amacıyla yaklaşık 200 m2’lik bağımsız bir alanda  kurulmuştur.

Laboratuvar bu amaca uygun olarak  pek çok lisans düzeyinde deney setleriyle birlikte yüksek lisans çalışmalarına katkı sağlayabilecek 2.7 GHz Sinyal üreteci, 22 GHz Spektrum Analizörü, Elektromanyetik alan ölçüm cihazları, Türk Telekom tarafından hibe edilmiş 13.5 GHz masaüstü Network Analizörü v.b donanıma sahiptir. 

 

Deneyler

 

1. Mikrodalga Güç Ölçümü

2. Mikroşerit Elemanlar

3. Frekans, Dalga Boyu ve Duran Dalga Paterninin Ölçülmesi

4. Çok Kapılı Dalga Kılavuzu Elemanları

5.Hatlarda Empedans ve Zayıflamanın Frekansla Değişimi

 

  

 

 

Deneyler ve Laboratuvarla İlgili Dosyalar

İlk 4 form bütün laboratuvarlar için doldurulması zorunlu ortak formlardır.  Bunlara Laboratuvarlar ana sayfasından da erişilebilir.

Uzaktan Eğitim süreciyle ilgili uygulama aşağıda verilmiştir. 

 


 

 

 

Duyurular

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacak laboratuvar uygulaması ile ilgili bilgiler aşağıda Uzaktan Eğitim Süreci başlığı altında verilmektedir.


 

 

 

Uzaktan Eğitim Süreci

COVİD-19 TEDBİRLERI SÜRECİNDE MİKRODALGA TEKNİĞİ DERSİ LABORATUVARI AŞAĞIDAKİ GİBİ UYGULANACAKTIR

 

1. Dersin laboratuarı,  aşağıda verilen deneylere karşılık olarak ödev şeklinde yapılacaktır.

D2. Mikroşerit Elemanlar

D3. Frekans, Dalga Boyu ve Duran Dalga Paterninin Ölçülmesi

D5.Hatlarda Empedans ve Zayıflamanın Frekansla Değişimi

2. Ödevler, java applet uygulamaları içeren www.amanogawa.com  sitesindeki “Tranmission Lines”  uygulaması kullanılarak gerçekleştirilecektir.

3. Ödevin nasıl yapılacağı ve ödev raporunda istenenler, bu ders için tahsis edilen laboratuar uygulama saatlerinde açıklanacaktır. 

4. Her öğrenci ödevi tek başına yapacak ve kendi ödev raporunu hazırlayacaktır. Her bir Ödev raporunun teslim süresi bir haftadır.

5. Her  ödev raporu, deney rapor kapağı içerecektir.

6. Her bir ödev raporu tek bir pdf dosyası veya sıkıştırılmış dosya olarak ve boyutu en fazla 5 MB olacak şekilde Dosya Yükleme arayüzünden gönderilecektir.  

Deney föylerini indirmek için tıklayınız - Deney Föyleri

 

Dosya Teslimi : Deney raporları veya diğer dosyaların teslimi aşağıda verilen"Dosya Yükleme Arayüzü" ile yapılacaktır.

 

 


 
 

Maksimum dosya boyutu 5 MB dır. Dosya büyüklüğü ve internet hızınıza bağlı olarak dosya yükleme işlemi zaman alabilir. 

Dosya adında Türkçe karakterler kullanmayınız (Ğ, İ, Ö, Ü, ğ, ı, ö ve ü gibi)

 


 


 

 

 

Fotograflar