staj işlemleri

STAJ İŞLEMLERi

%30 İngilizce, İkinci Öğretim, %100 Türkçe ve %100 İngilizce programlarımız içindir.

Öğrencilerin staj başvuruları ve staj süreçleri, öğrenci numarasının son hanesine göre aşağıdaki tabloda verilen staj komisyonu üyesi Araştırma Görevilileri tarafından değerlendirilecektir. Öğrenciler, staj süreçleri hakkındaki işlemler ve problemlerde, aşağıdaki tablya göre ilgili Araştırma Görevlisi ile e-posta üzerinden iletişime geçecektir. 

Öğrenci Numarasının Son Hanesi  Sorumlu Arş. Görevlisi
0,1 Furkan Muhammed KIRIKCI
2,3 Nurşen KÖROĞLU
4,5 Ali Kıvanç ŞAHİN
6,7 Ahmet Yahya BOĞA 
8,9 Fatih AYDIN 

 

 

 %30 İngilizce, İkinci Öğretim, %100 Türkçe programları için;

 • Staj Komisyonu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TURHAL
 • Arş. Gör. Furkan Muhammed KIRIKCI
 • Arş. Gör. Fatih AYDIN
 • Arş. Gör. Nurşen KÖROĞLU

 %100 İngilizce programı için;

 • Staj Komisyonu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Emrah BENLİ
 • Arş. Gör. Ali Kıvanç ŞAHİN
 • Arş. Gör. Ahmet Yahya BOĞA

            

 

 

 

   STAJ UYGULAMALARI

 1. Staj başvurusu yapan ve stajını tamamlayan öğrencilerin, belgelerini hazırlarken imza, tarih, ad-soyad gibi bilgilere mutlaka dikkat etmesi gerekmektedir. Pandemi dönemi boyunca öğrencilerimizin staj yapabilmeleri için staj güvenliği beyannamesi formunu başvuru belgelerine eklemelilerdir.
 2. Gerekli olan tüm belgeler staj işlemleri adımında link olarak verilmektedir. Staj başvuru ve staj sonlandırma işlemleri BYS üzerinden yapılmaktadır.
 3. Stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj sonuç dosyalarını BYS’ye yüklemeleri gerekmektedir. Sonuç dosyasının içinde staj defteri ve anketler yer almalıdır. Staj işyeri temsilcileri öğrencinin değerlendirmesini kendilerine gönderilen şifre ile yapacaklardır. Bu bilgiyi staj işyeri temsilcisine iletmek öğrencinin görevidir.
 4. Sonuç dosyası PDF formatında BYS’ye yüklendikten sonra incelenecektir ve uygun bulunduğu takdirde öğrenci için bir mülakat tarihi ve saati belirlenecektir. Mülakat tarihi ve saatleri bölüm web sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Staj mülakatları yüz yüze yapılmaktadır.

 

 

       Staj Yeri Bulma ve Staj Başvuru İşlemleri İş Akışı

      STAJ İŞLEM  ADIMLARI

 1. Öğrenci staj yapacağı kurumu bulur.
 2. Staj başvuru belgeleri, BYS üzerinden sisteme yüklenir. Staj başvuru belgelerinin, staj başlangıç tarihinden en geç 30 (otuz) gün öncesine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Staj Yönetim Sistemi Öğrenci Kılavuzu’na https://ktu.edu.tr/dosyalar/sks_29cec.pdf linki üzerinden erişebilirsiniz.
 3. Staj başvuru belgeleri aşağıda sıralanmıştır. BYS sistemi üzerinde staj durumu kısmında “Staj Kabul Edildi.” ifadesi göründükten sonra staja başlanılabilir. İşlemlerde bir problem olması durumunda BYS sistemi üzerinde komisyon açıklama kısmında gerekli bilgiler yer almaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra BYS 'de "İşleme alındı" ifadesi yer almalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra BYS 'de "Hazırlanıyor" ifadesi yer alıyorsa, başvuru geri çekilerek yeniden başvuru yapılmalıdır. Başvuru belgelerinizi pdf formatında taratarak tüm belgeleri tek bir .rar dosyası içinde sisteme yükleyiniz. Başvuru belgelerini kontrol ederek sisteme yükleyiniz, bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir.
 4. Staj sigorta girişine dair bilgi e-devlet üzerinden alınabilir.
 5. Staj defteri bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Staj defteri (Word Hali) + Staj Sicil Fişleri ‘Diğer Yardımcı Belgeler’ başlığı altında yer almaktadır. Staj defterleri bitirme tezi yazım kılavuzu esas alınarak yazılmalıdır. Günlük yapılan işler teorik olarak anlatılmalı ve öğrenilen sistemler üzerine öğrenci tarafından yorum getirilmelidir.
 6. Staj anketleri bölüm web sayfasında yer almaktadırlar. Anketlerden birisi stajyer öğrenci, diğerini staj işyeri temsilcisi tarafından doldurulmalıdır. Anketleri eksik olanlar staj defterini teslim edemezler.
 7. Stajınızı yapınız.
 8. Staj defterinizi tamamlayıp imzalatınız. Staj defterinin haftalık çalışma çizelgesi kısmında mutlaka imza ve mühür veya kaşe olması gerekmektedir; olmayan defterler kabul edilmeyecektir.
 9. Staj defteri, 2 adet anketinizi ve staj sicil fişinizi (2 sayfa) BYS üzerinden staj sonlandırma bölümüne yükleyiniz.

 

 

         

 İşyerinde Staja Başlanması ve Staj Süreçleri İş Akışı

Staj Süreci

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi, KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım bütün bölümler için öngörülen genel maddeleri, ikinci kısım ise bölümlere ilişkin özel hususları içermektedir.
 2. Staj yapacak öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı üniversitemiz tarafından sigortalanacaktır. Sigortanın yapılabilmesi için başvuru belgelerinin doldurularak BYS’de Staj Yönetim Sistemine staja başlama tarihinden en az 30 gün önce yüklenmelidir.
 3. Öğrenciler stajlarını tamamladıktan sonra staj defterleriyle birlikte iş yeri temsilcisinin imzasının ve kaşesinin bulunduğu ‘İşyeri Temsilcisinin Stajyer Öğrenciyi Değerlendirme Anketi’ni BYS’ye yüklemelidir.

 

         

   Staj Başvuru Belgeleri

 

 

         

    Diğer Yardımcı Belgeler ve Dosya Yükleme Bağlantıları

 

         

Staj Anketleri