duyurular

17

Nisan

Bitirme Projeleri Girişimcilik Çalıştayı (II. ÖĞRETİMLER İÇİN GÜNCELLENDİ)

Bölüm Başkanlığı

2. GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI

Girişimcilik Çalıştayı Programı (2.Öğretim)  GÜNCEL

Öğrenci Takımları ve Sorumluları (2. Öğretim) GÜNCEL

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Girişimcilik Çalıştayı Programı (1. Öğretim)

Öğrenci Takımları ve Sorumluları (1. Öğretim)

 

 

ÇALIŞTAY YÜRÜTME PLANI

Aşağıdaki açıklamalrı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

I. GİRİŞ

2020 yılında Trabzon TEKNOKENT işbirliği ve Girişim Merkezinin katkılarıyla  “Wake-up” başlığı altında yaptığımız girişimcilik çalıştayının ikincisi 2020-2021 Öğretim Yılı için  “Girişimcilik Hayattır” teması ile 10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 1. Öğretimler için, 17 Mayıs tarihinde ise 2. Öğretimler için yapılacaktır. 

Çalıştay, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri tarafından ortaklaşa yapılmakta olup, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin 1. Öğretim öğrencileri 10-11 Mayıs tarihlerinde çalıştaya katılacaktır. Kullanılacak sanal toplantı platformunun katılımcı sayısı 250 kişi ile sınırlı olduğundan her iki bölümün 2. Öğretim öğrencileri için çalıştay 17 Mayıs 2021 de tekrarlanacaktır. Her iki çalıştayın eğitim kısımları aynı içeriğe sahiptir. Aşağıda 1. Öğretimler için açıklanan çalıştay aşamaları 2. Öğretim öğrencileri için de geçerlidir. Tek fark 17 Mayıs 2021 tarihi Ramazan sonrasına denk geldiği için 2. Öğretim için çalıştayının bölünmeden bir gün boyu sürmesi olacaktır. 

2019 yılında yapılan ilk çalıştay yüz yüze uygulama olarak yapılmış ve öğrenciler tarafından çok olumlu bulunmuştu. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle 2. çalıştayın yüz yüze yapabilme olanağı ortadan kalkmıştır. Her ne kadar yüz yüze yapabilme olanağı olabilir diye güz döneminde yapılmayıp bahar dönemine bırakılmışsa da salgın durumu değişmemiş ve bahar döneminde de yüz yüze bir çalıştay yapma olanağı kalmamıştır.  Bu nedenle 2020-2021 Öğretim yılı çalıştayı uzaktan toplantılar şeklinde “Girişimcilik Hayattır” tema başlığı ile yapılacaktır.

 

II. ÇALIŞTAY AŞAMALARI 

 

Aşağıda verilen tarih ve saatler 1. Öğretimler içindir. Aynı aşamalar 2. Öğretimler için 17 Mayıs 2021 tarihinde tekrarlanacaktır.

Bilindiği gibi uzaktan eğitimde yapılan 1 saatlik sunum, yüz yüze eğitimle yapılan 2 saatlik sunuma denk sayılmaktadır. Dolayısıyla ilk gün  uzaktan yapılacak 3.5  saatlik sunumlar ve ikinci gün yapılacak 4.5 saatlik eğitim ve uygulama ile toplamda 8 saatlik bir çalıştay süresi oluşacaktır. Bu süre yüz yüze eğitimde 16 saate denktir. Yani bir dönemde 14 hafta ders yapıldığı düşünülürse bu çalıştay haftada 1 saat olmak üzere bir dönemlik derse karşılık gelmektedir.

 

1. Aşama 10 Mayıs 2021 Pazartesi Saat 13:00

 

Bu ilk aşamada 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 10:00 da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni SERDAR’ın konuşmasıyla başlayacaktır. Saat 11:00 de Ankara Kalkınma Ajansı yatırım Destek ofisinden Erdem KOÇOĞLU konuşmasını yapacaktır.  Konuşmacıların yapacakları sunumlar öğrencilerimizi “Girişimcilik” konusunda aydınlatacak içeriğe sahip olacaktır.

 Saat 13:00 de bu Girişimcilik Çalıştayının uygulama ortağı olan Girişim Merkezi tarafından öğrencilerine “Girişimcilik Hayattır” başlığı altında bir seminer verilecektir. Uzaktan yapılacak bu sunum 90 dakika sürecektir.

 

2. Aşama 11 Mayıs 2021 Salı Saat 10:00 – 12:00

 

İkinci aşamada Elektrik-Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TURHAL girişimcilik eğitimine devam edecek ve bölümümüzde vermekte olduğu Girişimcilik derslerinde öğrettiği yöntemleri anlatacaktır. Bu eğitim Sabah 10:00 da başlayacak ve 2 saat sürecektir.

 

3. Aşama 11 Mayıs 2021 Salı Saat 13:00 – 15:30

 

Öğle arasından sonra 13:00 de eğitim devam edecek ve öğrenciler oluşturulan çalışma grupları halinde ortak uygulama yapacaklardır.

Her iki bölümün öğrencilerini içeren 34 grup oluşturulmuştur. 3 öğrenci Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden, 3 öğrenci de Bilgisayar Mühendisliğinden olmak üzere her grupta 6 öğrenci bulunmaktadır.

Bu üçüncü ve son aşamada öğrencilere ortak kurgulayacakları bir konu verilecek ve bu konuda bir iş fikri geliştirmeleri istenecektir. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri öğrencilerinden oluşan her grup kendi proje/iş fikrini öğretilen yöntemlerle kurgulayıp rapor haline getirecektir. Gruplar hazırladıkları raporları verilen arayüzden yükleyerek göndereceklerdir. Sonuç raporunu grup adına gruptaki öğrencilerden biri yükleyecektir. Rapora gruptaki bütün öğrencilerin isimleri bölümleri ile birlikte yazılacaktır. Öğrencilerin bu takım çalışmasını uzaktan nasıl yürütecekleri açağıda açıklanmıştır.

Teslim edilen bu raporlar değerlendirilecek ve yapılan puanlama Bitirme projelerinin final sunumlarının değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

 

 

III. SÜRECİN YÜRÜTÜLMESİ:

 

Çalıştay süreci Bölüm Koordinatörleri Doç. Dr. Önder AYDEMİR ve Öğr. Gör. Dr. Zafer YAVUZ tarafından yürütülecektir. Koordinatörlerin yapması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

 1. Çalıştay aşamalarında MS Teams üzerinden kullanılmak üzere UZEM’de bir sanal sınıf oluşturulmuştur. Sanal sınıfın kullanım saat ve süreleri çalıştayın 3 aşamasıyla da uyumludur. Bu sanal sınıflar uzaktan verilecek toplu seminerler ve eğitim için kullanılacaktır.
 2. Çalıştay öncesinde bölüm koordinatörleri bir araya gelerek veya uzaktan haberleşerek her iki bölümün zorunlu Bitirme Projesi dersi öğrencilerinden 6 kişilik gruplar oluşturmuşlardır. Gruplarda 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 3 de Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi yer almaktadır. Bu gruplar Bölümler tarafından ilan edilmiştir.
 3. Çalıştayın her aşamasında bölüm koordinatörleri oluşturulan MS Teams bağlantı adreslerini öğrencilere ve sunum yapacak konuşmacılara ileterek toplantılara katılımlarını sağlayacaklardır. Toplantıya katılım sorunu yaşamamak için katılımcıların bir MS Teams hesabı oluşturmaları iyi olacaktır.
 4. Daha önce belirtildiği gibi 34 öğrenci takımı vardır. Her öğrenci takımından bir araştırma görevlisi sorumludur. Araştırma görevlileri sorumlu oldukları takımın (çalışma grubunun) çalışmalarını takip edecektir.
 5. Öğrencilerin disiplinler arası takım çalışması yapabilmeleri için 34 adet MS Teams sanal salonu oluşturulmuştur. Her bir salonun bağlantı adresi grup sorumlusu araştırma görevlilerine verilecektir. Araştırma görevlileri bu toplantı erişim adreslerini, dosya yüklenecek adresi ve çalıştay değerlendirme formunun adresini sorumlu oldukları grupta yer alan öğrencilere önceden iletecek ve 11 Mayıs günü 13:00 de başlayacak şekilde toplantı salonuna giriş yapacaktır.
 6. Her salonda sadece sorumlu Araştırma Görevlisi ve o grubun öğrencileri bulunacaktır. Öğrenci grupları ve sorumlu Araştırma görevlilerinin kullanacakları MS Teams odaları saat 12:00 ile 18:00 arasında açık kalacak şekilde ayarlanmıştır. Tüm katılımcılar sunum yapabilecektir.
 7. Her biri farklı bir konumda bulunan öğrenciler 2 saatlik süre zarfında aralarında sohbet ederek bir proje veya iş fikri geliştirmeye çalışacaktır. Öğrenciler bu takım çalışmasını aldıkları Girişimcilik Eğitimi sırasında öğrendikleri yöntemleri uygulatarak yapacaktır. Grup sorumlusu Araştırma görevlileri öğrencilerin çalışmalarına müdahale etmeyecek sadece çalışmaya gözlemci olarak katılıp, toplantının kaydını alacaktır.
 8. Raporlar çalıştay programında belirtildiği gibi 11 Mayıs 2021 günü 15:00 - 15:30 arasında verilen arayüzden yüklenecektir.
 9. Takım raporları yüklendikten sonra 15:30 – 16:00 arasında her öğrenci kendilerine verilen “Çalıştay değerlendirme” adresini kullanarak erişebilecekleri web sayfasındaki “Çalıştayı Değerlendirme Formu”nu dolduracaktır. Bu formu her öğrenci kendi adına dolduracaktır.
 10. Grup sorumlusu Araştırma Görevlileri öğrencilerin rapor dosyalarını göndermelerini ve çalıştay değerlendirme formunu doldurup yüklemelerini de bekleyecek ve her şey tamamlanınca odadan çıkılacaktır.
 11. Toplantı kayıtları en geç ertesi gün Bölüm koordinatörlerine veya bölüm başkanlarına ulaştırılmalıdır.
 12. Bölüm Başkanlığı öğrencilerin aldığı puanları öğrencilerin Bitirme Projesi Danışmanlarına iletecek, danışmanlar da bu puanları Bitirme Projesi final sunum notlarına disiplinler arası çalışma notu olarak yansıtacaktır.

 

 

IV. UYARILAR

 •  - Bölüm Akademik Kurulunun 13 Mart 2021 tarihinde aldığı karar gereği Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi kitaplarının teslim edilebilmesi için “Disiplinler arası çalışma” yapmış olma zorunluluğu getirilmiştir. Bitirme Projesi Teslim Koşulları Formu için tıklayınız.
 • - Yapılacak olan çalıştay öğrencilerimizin bu koşulu sağlamalarına olanak tanımaktadır.
 • - Dolayısıyla 2020-201 bahar döneminde Bitirme Projesi dersine yazılan bütün öğrencilerin bu çalıştaya katılmaları zorunludur.
 • - Aksi halde Bitirme kitaplarını teslim etmeleri mümkün olmayacaktır.
 • - Bitirme Projesi Jüri Değerlendirme Formu da güncellenmiştir. Yeni form için tıklayınız.
 • - Bitirme Projesi teslim koşulları ve Bitirme Projesi jüri değerlendirme formunun güncel versiyonları Bitirme Projeleri sayfasına da yüklenmiştir.
 • - Mühendislik Tasarımı teslim koşulları ve Mühendislik Tasarımı jüri değerlendirme formunun güncel versiyonları Mühendislik Tasarımı sayfasına da yüklenmiştir.

 

Güncelleme: 98 Mayıs 2021

17 Nisan 2021

Bölüm Başkanlığı