duyurular

27

Şubat

BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Bölüm Başkanlığı

BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

  • 1) Ders programlarında güncelleme yapılmıştır.
  • 2) 1 Mart 2021 tarihinde dersler başlayacaktır. Akademik takvime göre ders ekleme çıkarma süresinde öğrencilerimiz bölüm web sayfasında formlar kısmında yer alan ders ekleme çıkarma formunu doldurarak yazıldıkları derslerde değişiklik isteyebilirler. Normal süreçte yazılamadıkları dersler yazılma isteğinde bulunabilirler.
  • 3) Normal süreçteki ders yazılımları sonunda yazılan öğrenci sayısı az olan seçmeli dersler kapatılıp, yazılan öğrenciler aynı havuzdaki diğer derslere yönlendirileceklerdir. Bu dersler Pazartesi gününe kadar şilan edilecektir.
  • 4) Bölüm başkanlığına çevrim içi dilekçe, belge vb dokumanların nasıl gönderileceği bölüm web sayfasında açıklanmıştır. Öğrencilerimizin buna uygun davranması kendi menfaatlerine olacaktır.
  • 5) Bölüm Başkanının kişisel e-posta adreslerine gönderilen ve işlem gerektiren dosyalar dikkate alınmayacak, işleme konulmayacaktır.
  • 6) Sınav notlarına nasıl itiraz edileceği ilgili yönetmelikte bellidir. Buna göre aldığı notu noksan veya hatalı bulan öğrencilerin bölüm başkanlığına dilekçe vermesi gerekir. Bölüm web sayfası formlar kısmında itiraz dilekçesi formu da bulunmaktadır. Nota itiraz konusunda öğretim üyeleri öğrencilerin e-postalarına veya mesajlarına cevap vermek zorunda değildir. Cevap veren öğretim üyeleri kendi insiyatiflerini kullanmaktadırlar.
  • 7) Öğrencilerimizi ilgilendiren bütün konularla hakkında bölüm web sayfasınde yeterli bilgi bulunmaktadır. Örneğin staj konusunda bilmek istediğiniz her şey Staj İşlemleri sekmesinde vardır. Yapılan duyuruları, ONLINE-LISANS veya ONLINE LİSANSÜSTÜ sayfalarındaki açıklamaları okuyunuz. Web sayfasında yazılı olanla için ayrıca yazıp soru sormanıza gerek yoktur.
  • 8) Bir yıl önce pandemi başladığında öğrenciler ve bizler hazırlıksız yakalandığımız için stajının yarısı noksan mezun durumundaki öğrencilerimizin kalan stajları muaf sayıldı. Ancak artık 4. sınıftaki öğrencilerimizin dönem içerisinde derslerini uzaktan alırlarken de staj yapmalarına izin verdiğimiz için bu muaf sayma işlemi 2020-2021 Bahar dönemi sonundan itibaren uygulanmayacak ve tam staj (60 iş günü) istenecektir.

--------------------------------