duyurular

09

Ocak

MÜHENDİSLİK TASARIMI VE BİTİRME PROJESİ SUNUMLARI

Bölüm Başkanlığı

MÜHENDİSLİK TASARIMI VE BİTİRME PROJESİ SUNUMLARI

Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Sunum programlarına aşağıdaki bağlantılar kullanılarak erişilebilir.

Bitirme Projeleri yüz yüze sergileneceklerdir. Bitirme Projesi Sergisi Temel Elektrik ve Ölçme laboratuvarında bir gün süreyle sergilenecektir. Sergi günü 21 Ocak 2022 dir. Jüri üyeleri Bitirme sergisini ziyaret ederek değerlendirmelerini yapacaktır.

Mühendislik Tasarımı sunumları çevrimiçi olarak aşağıda adresleri verilen 4 sanal oda üzerinden yapılacaktır. Bu sunumlar sınav yerine geçeceği için sunum yapan öğrenciler sunumları sırasında kameralarını açacaktır. Bunun için önceden tedbir alınmalıdır.

Sunum gününe kadar teslim edilen dosyalar incelenecek ve yapılması gereken düzeltmeler işaretlenerek danışmanlar aracılığı ile öğrencilere geri iade edilecektir. Bitirme Projesi ilk dosya tesliminde bu düzeltmeler yapılmış olmalıdır. Bitirme projesi dosyaları ilk tesliminde gerekli düzeltmelerin yapılmadığı dosyalar kabul edilmeyecektir.

MÜHENDİSLİK TASARIMI SUNUMLARI

MT Sanal Sunum Odası 1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk3OTE1ZDQtNWVhNC00NzRlLWJjNWUtYzI3MTNkOWI3YzNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

 

MT Sanal Sunum Odası 2

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFmZWNhMDYtMTk4ZC00MDdmLWExMzYtNmQ5MGQ0ZjQ3NDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

 

MT Sanal Sunum Odası 3

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIyMGZhZDItMThjNi00YjA2LWFhYzEtOGYwODQxZWJiZjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

 

MT Sanal Sunum Odası 4

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYzMTIxMzYtMjZmNS00NzlhLTgxNDEtYzlhOWI4MjhmN2E3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------------------------------