MAZERET VEYA EK SINAV BAŞVURUSU

MAZERET VEYA EK SINAV BAŞVURUSU

Uzaktan eğitim (UE) sürecinde UZEM üzerinden yapılan test veya klasik yazılı sınavlar yapılırken meydana gelen sistem hataları nedeniyle sınavlara girme ve sınavda kalma sorunu yaşayan öğrencilerimiz için Mazeret ve Ek Sınav uygulaması yapılmaktadır.

Mazeret ve Ek Sınavların tanımları.

 • 1) Mazeret ve ek sınav sadece sınav programında belirli bir sürede uygulanan test ve klasik yazılı sınavlar için uygulanmaktadır. Ödev, proje ve dönem ödevi gibi zamana yayılı çalışmalar için uygulanmaz.
 • 2) Mazeret sınavı normal öğretim zamanlarında olduğu gibi sadece test veya klasık sınav şeklinde yapılan Arasınavlar için uygulanır.
 • 3) Ek Sınav 1 Temmuz 2020 tarihli ve 309 nolu Senato kararı gereği bu tarihten sonra test veya klasık sınav şeklinde yapılan sınavlar için uygulanır. Yani Final ve Bütünleme sınavları için uygulanır. Ek sınav her ders için değil, sadece sorun yaşanan dersler için uygulanır.

Mazeret ve Ek Sınavların Uygulanması

 • 1) Ek Sınav yapılacak dersler bölüm web sayfasından ilan edilecektir.
 • 2) Başvuru yapmak istediğiniz dersle ilgili ek sınav hakkı mevcutsa Ek Sınav Başvuru Formunu doldurarak çıktısını alınız.
 • 3) Tükenmez kalemle imzaladığınız Ek Sınav Başvuru Formunu tarayınız veya fotoğrafını çekiniz.
 • 4) Bölüm web sayfasında yer alan Online Ek Sınav Başvuru Formunu da doldurup, imzalı matbuu formun taranmış PDF'ini veya  çektiğiniz fotoğrafını ekleyerek Bölüm Başkanlığına gönderiniz.
 • 5) Bölüm Başkanlığına ulaşan dijital ve imzalı formlar ders sorumlusu ve UZEM'in görüşleri alınarak değerlendirilecek ve Dekanlığa iletilecektir. 
 • 6) Ek sınav başvurusunun kabul edilip edilmemesine Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu karar verecektir.
 • 7) Ek sınav hakkı talep ettiğiniz dersle ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun ek sınav verip vermediğini kontrol ediniz.
 • 8) Ek sınav programı bölüm web sayfasından duyurulacaktır. 

UYARI:  UZEM tarafından yapılacak teknik inceleme sonuçları ve Fakülte Yönetim Kurulunun ek sınav hakkı verdiği dersler raporlar ulaştıkça güncellenecektir. Bölüm web sayfasındaki duyuruları takip ediniz.

Ek Sınav Başvuru Formu (.DOC)

Ek Sınav Başvuru Formu (.PDF)

Online Ek Sınav Başvuru Formu aşağıdadır.