dekanlık formları

Toplantı/Söyleşi İmza Tutanağı

Sınav Kâğıdı

Salon Sınav Tutanağı

Araştırma Görevlisi Süre Uzatım Formu

Doküman Listesi

 

Sıra No

Doküman Adı

Doküman Kodu

Sayfa Sayısı

1

Dekan Görev Tanımı

FF-GT-01

2

2

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

FF-GT-02

1

3

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

FF-GT-04

2

4

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

FF-GT-05

1

5

Personel-Yazı İşleri Görev Tanımı

FF-GT-07

2

6

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

FF-GT-08

1

7

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

FF-GT-09

2

8

Dekan Sekreteri Görev Tanımı

FF-GT-10

1

9

Fotokopi-Baskı Görev Tanımı

FF-GT-11

1

10

Evrak Dağıtım Görev Tanımı

FF-GT-12

1

11

Teknik İşler Görev Tanımı

FF-GT-13

1

12

Temizlik İşleri Görev Tanımı

FF-GT-14

1

13

Toplantı/Söyleşi İmza Tutanağı

FF-İT-01

1

14

Salon Sınav Tutanağı

FF-SS-01

1

15

Sınav Kâğıdı

FF-SK-01

1

16

Kalite Güvence Sistemi Takvimi 2024

FF-TKVM-24 1

17

Araştırma Görevlisi Süre Uzatım Formu

FF-SURE-01

6