tarihçemiz

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU


İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversite olan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin temel bilimler alanındaki lokomotifi olan Fen Fakültesi, 1963 yılında "Temel Bilimler Fakültesi" olarak kurulmuştur. 1981 yılında kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumlarının yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiş ve 1983 yılından itibaren Temel Bilimler Fakülteleri Fen-Edebiyat Fakülteleri olarak eğitim ve öğretime devam etmişlerdir.  28 Nisan 2010 tarih ve 27565 sayılı resmî gazetede yayımlanan karar ile üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakülteleri olarak ayrılmışlardır.

Kuruluşundan bugüne Fen (Fen-Edebiyat) Fakültesi, Türkiye'deki bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmasının yanında, eğitim ve öğretim kalitesini de geliştirmeye devam etmiştir. Fakültemiz bünyesinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü olmak üzere 6 bölüm mevcuttur. Bölümlerimizden Biyoloji Bölümü ve Kimya Bölümü 10 Mayıs 2019-30 Eylül 2021 tarihleri arasında FEDEK tarafından 2 yıl süre ile akredite edilmiştir. Akreditasyonun sürdürülebilirliği ile ilgili olarak FEDEK'e başvuru yapılmış olup ilgili kuruluş tarafından Biyoloji ve Kimya lisans programlarının akreditasyon süresi 30.09.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Matematik Bölümümüz ise ilk kez olmak üzere 09 Mayıs 2021-30 Eylül 2023 tarihleri arasında FEDEK tarafından  akredite edilmiştir. Diğer bölümlerimiz de akreditasyon başvurusu için gerekli hazırlıklara devam etmektedir. Akademik personelimiz alanları ile ilgili güncel bilgileri büyük bir özveri ile öğrencilere aktarmaktadırlar. Ayrıca, hem akademik hem de idari personelimiz öğrencilerin karşılaşabilecekleri her türlü sorunu çözmede ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaktadır.

Fen Fakültesi uluslararası standartlarda çağdaş eğitim-öğretim metotlarını uygulayarak sağlam temelli bir eğitim-öğretim sağlamanın yanı sıra, öğrencileri eleştirel düşünmeye yönlendirmeyi ve böylece bağımsız araştırma yapma ve kendilerini yenileme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan, milli birlik ve beraberliğe inanmış, kendine güvenen, öz değerlerine saygılı Atatürk’ün gençliğe hitabesini özümsemiş yüksek kültürlü Türk gençleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Prof. Dr. Ahmet Hakan YILMAZ
Dekan