vizyon - misyon

Vizyon

Öğrencilerine kendi-kendine yeterli olmayı öğreten, bilim ve teknolojiden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli araştırmalar yapmalarını sağlayan, araştırma ve hizmet alanlarındaki üretimi toplum yararına sunan bir eğitim-öğretim ve yenilikçi, girişimci bir araştırma kurumu olmaktır.

 

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve bilimsel araştırmalar yapan, mensubu olmaktan gurur duyulan, öğrencilerini sanayi ve araştırma-geliştirme kurumlarında üretime yönelik hizmetler sunan gençler olarak yetiştiren, üreteceği bilgi ve teknolojilerle ülkemizin uygarlık düzeyinin yükselmesine katkıda bulunan öncü bir fen fakültesi olmaktır.