duyurular

14

Nisan

Arş.gör. Mehmet Dinçaslan Dr. Ünvanı Aldı

bilgi islem

Fakültemiz İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet DİNÇASLAN, "Sabri F. ÜLGENER ve İdris KÜÇÜKÖMER' in Perspektifinden Osmanlı - Türk Toplumunda İktisadi Geri Kalmışlık Analizi " adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.