fakülte dergisi

 
Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi yayın hayatına başlamıştır.
 
Fakültemiz tarafından çıkarılan Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Karadeniz Journal of Economic Researchİktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler alanlarında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri yılda iki kez ( Temmuz ve Aralık) yayınlayan hakemli bir dergidir.
 
 
Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin yayın politikası ve künye bilgilerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/kared adresinden ulaşabilirsiniz.