kalite politikamız

✓ Nitelikli ve öğrenci merkezli eğitim öğretim faaliyetlerini hedefleyen,

✓ Toplumun ihtiyaçlarına ve bilimin gelişimine katkı sunacak bilimsel araştırmalar yapabilen,

✓ Tüm paydaşlarının memnuniyetini hedef alan,

✓ Liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirliğe önem veren,

✓ İnsan haklarına saygı duyan,

✓ Hukukun üstünlüğünü esas alan,

✓ Akademik ve idari iş akışlarında süreç odaklı ve sürekli iyileştirmeyi hedef alan bir fakülte olmaktır.