kalite ve strateji

  • METAM ’da TS EN ISO 13485 standardında belirtilen kriterlere göre, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartlara uygun, istenilen doğruluk ve kesinlikte ölçüm sonuçlarını içeren, geçerli ve güvenilir hizmetleri üretmek,
  • İleri teknoloji ürünü araç-gereçlerle donatılmış METAM ‘da, eğitimli ve deneyimli personeliyle, ihtiyaç duyulan hizmetleri taleplere ve hizmetin gereklerine uygun olarak, modern işletmecilik kuralları çerçevesinde, etkili ve verimli bir biçimde sunmak,
  • TS EN ISO 13485 standardına uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemini, tüm çalışanlarımızın katılımıyla, etkin bir biçimde uygulamak, uygulamada sürekliliği sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak sistemi sürekli iyileştirmek,
  • METAM ‘da gerçekleştirilen çalışmalarda görev alan tüm personelin kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, yürürlükteki prosedür ve talimatları kendi işlerinde etkin bir biçimde uygulamalarını sağlamak,
  • Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışanlarımızın da memnuniyetini gözeterek; ilk defada ve her defasında doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir hizmetin, “bilgilerin gizliliği” ilkesine sadık kalarak verilmesini sağlamak,
  •  Hizmette kaliteyi, kalitede de sürekliliği ilke edinmektir.

 

Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) TS EN ISO 13485:2016-1 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Belgemizi Aldık. Belge kapsamımız; “Polimer ve Metal İmplant, Protez ve Ortez Tasarımı, Üretimi ve Satışı” olarak belirlenmiştir.