vizyon ve misyon

Vizyonumuz

Türkiye’nin, tıbbi cihaz ve araç/gereçlerinin yerli üretimini sağlama, revize etme, yenilikçi tasarım ve çözümler üreterek bilime yön vermek ve Türk sanayisinin ihracata yönelik rekabet gücünü arttırmaktır.

Misyonumuz

Medikal alanda hizmet vermekte olan tüm özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçları olan araç, gereç, sistem ve diğer unsurların geliştirilmesine ve/veya revize edilmesine katkı sağlamak, bilimsel çalışmalar yürütmek, elde edilen bilimsel sonuçları yayınlamak ve bu alanda nitelikli iş gücü yetiştirmektir.