bölüm komisyonları

Bölüm Uyum Komisyonu

Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU (BAŞKAN)

Doç. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZTÜRK

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY

Arş. Gör. İsmet HARMAN

Stratejik Planlama Komisyonu

Prof. Dr. Ömer KARA (BAŞKAN)

Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ (ÜYE)

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER (ÜYE)

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ (ÜYE)

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN (ÜYE)

Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ (ÜYE)

Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU (ÜYE)

Prof. Dr. Mehmet MISIR (ÜYE)

Ormancılık Uygulamaları ve Teknik Gezi Düzenleme Komisyonu

Prof. Dr. Ömer KARA (BAŞKAN)

Prof. Dr. İbrahim TURNA (ÜYE)

Doç. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

Proje, Seminer ve Bitirme Çalışmalarını İzleme Komisyonu

Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN (BAŞKAN)

Doç. Dr. Uzay KARAHALİL (ÜYE)

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY (ÜYE)

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. Ömer KARA (BAŞKAN)

Arş. Gör. Elif SARITAŞ (ÜYE)

Arş. Gör. İsmet HARMAN (ÜYE)

Web Komisyonu

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY (BAŞKAN)

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR (ÜYE-SİLVİKÜLTÜR)

Arş. Gör. İsmet HARMAN (ÜYE-ORMAN ENTOMOLOJİSİ ve KORUMA)

Arş. Gör. Abdullah YILDIZ (ÜYE-ORMAN AMENAJMANI)

Arş. Gör. Elif SARITAŞ (ÜYE-ORMAN EKONOMİSİ)

Arş. Gör. Esengül GENÇ (ÜYE-TOPRAK İLMİ ve EKOLOJİ)

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY (ÜYE-HAVZA AMENAJMANI)

Arş. Gör. Taha Yasin HATAY (ÜYE-ORMAN İNŞAATI-GEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ)

Dr. Ögr. Üyesi Murat ÖZTÜRK (ÜYE-ORMAN BOTANİĞİ)

Arşiv Komisyonu

Prof. Dr. Deniz GÜNEY (BAŞKAN)

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR (ÜYE)

Arş. Gör. Emre KÜÇÜKBEKİR (ÜYE)

UZEM Komisyonu

Doç. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER (BAŞKAN)

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR (ÜYE)

Arş. Gör. Gizem YORULMAZ (ÜYE)