MÜDEK komisyonları

1. Öğrenci-Sektör İlişkileri ve Mesleki Deneyim Komisyonu

Prof. Dr. Devlet TOKSOY (Başkan)

Doç. Dr. Sefa AKBULUT

Doç. Dr. M. Mahmut BAYRAMOĞLU

Doç. Dr. Saliha ÜNVER

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY

2. Bilgi İşlem Komisyonu

Doç. Dr. Uzay KARAHALİL (Başkan)

Doç. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZTÜRK

Arş. Gör. Taha Yasin HATAY

3. Etkin Öğretim Teknikleri Komisyonu

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN (Başkan)

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU

Doç. Dr. Ercan OKTAN

Doç. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

4. Eğitim Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Hakkı YAVUZ

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR

5. Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Ömer KARA (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet MISIR

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ

Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU

6. Laboratuvar Komisyonu

Prof. Dr. Bedri SERDAR (Başkan)

Prof. Dr. İbrahim TURNA

Prof. Dr. Ömer KARA

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY

Arş. Gör. Esengül GENÇ

7. Tasarım ve Ekip Çalışması Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER (Başkan)

Prof. Dr. Zafer YÜCESAN

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY

Arş. Gör. Elif SARITAŞ

8. Alt Yapı ve Güvenlik Komisyonu

Prof. Dr. Selçuk Gümüş (Başkan)

Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN

Arş. Gör. Abdullah YILDIZ

9. Etik Komisyonu

Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN

Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ

Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT

10. Bölüm Tanıtım Komisyonu

Prof. Dr. Ömer KARA

Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN

Doç. Dr. Sefa AKBULUT

Arş. Gör. Gizem MISIRLIOĞLU

Arş. Gör. İsmet HARMAN

11. İnsan Kaynakları ve Mezunlar Komisyonu

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet MISIR

Doç. Dr. Uzay KARAHALİL

Arş. Gör. Murat ÖZTÜRK

12. Terminoloji Komisyonu

Prof. Dr. Nuray MISIR (Başkan)

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU

Doç. Dr. Fahrettin ATAR