laboratuvarlar

Orman Amenajmanı

 Toprak İlmi ve Ekoloji

 Havza Amenajmanı

 Zooloji

 Doku Kültürü

 Tohum

 Anatomi

 Hasılat Bilgisi

 İş Bİlgisi

 Orman Ekonomisi

 Entomoloji

  Herbaryum