orman muhendisligi staj sayfası

STAJ UYGULAMALARI

 

1. KARİYER KAPISI SÜRECİ

  • Staj yapılacak yerin belirlenmesi (Orman Genel Müdürlüğü, özel ormancılık şirketleri, ormancılık faaliyeti yapan diğer kuruluşlar)
  • Devlet üzerinde (Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü vb.) staj yapacak öğrencilerin staj yapabilmeleri için kariyer kapısı üzerinden belirlenen tarih aralıklarında başvurmaları gerekmektedir.
  • Kariyer kapısından başvurulduktan sonra teklif gelen öğrencilerin istedikleri dönemde (yaz dönemi) staj yapacaklarsa eğer gelen teklifleri kabul etmeleri gerekmektedir. Staj tarih aralığı seçiminde yönergeye uygun şekilde 20-40 iş günü günlük staj süresini planlaması gerekmektedir. Staja saydırılacak tarih aralığı bütünlemeye dersi kalmayan öğrenciler için dönem sonu sınavı bittikten sonraki ilk iş günü, bütünlemeye kalma durumu olan öğrencilerin staj başlangıç tarihlerini bütünleme sınavlarının bitiminden sonraki ilk iş günü olacak şekilde ayarlaması gerekmektedir. Son staj yapma tarihi ise ilerki dönemin başlayacağı tarihe kadardır. Öğrenciler dönem başlamadan önce stajlarını bitirmiş olması gerekmektedir.
  • Özel ormancılık şirketlerinde stajlarını yapacak olan öğrencilerin kariyer kapısından başvuruda bulunmalarına gerek yoktur. Özel şirketlerle anlaşıldıktan sonra "BYS SÜRECİ VE SİGORTA İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI" kısmına geçebilirler.

2. BYS SÜRECİ VE SİGORTA İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI

  • Sigorta işlemleri için aşağıda yer alan staj başvuru formu doldurulup ve sağlık provizyon belgesi temin edilip (e-devlet üzerinden alınabilir) her bir öğrenci kendi KTÜ BYS sistemi üzerinden başvuruda bulunacaktır. Sigorta işlemleri staja başlama tarihinden en az 20 gün öncesinde yapılmalıdır. KTÜ BYS sistemi üzerinden sigorta başvurusu sadece bilgisayar üzerinden yapılmalı ve internet tarayıcısı tam ekran modunda olmalıdır. Aksi halde başvuru işlemlerinde ilerleme sekmesi bazı durumlarda gözükmemektedir. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden başvurularda da sorunlar yaşanabilmektedir. 
  • Başvuru aşamasının dosya ekleme kısmında üç bölüm yer almaktadır. Bunlar “provizyon”, “staj sözleşmesi” ve “diğer belgeler (iş yeri onayı için gerekli belgeler)” bölümlerinden oluşmaktadır. Dosya ekleme aşamasında staj sözleşmesi talep edilmediğinden dolayı “staj sözleşmesi” kısmına herhangi bir dosya eklenmeyecektir. Sağlık provizyon belgesi pdf formatında “provizyon” kısmına eklenecektir. Staj başvuru formu ise zip yada 7z uzantılı olarak “diğer belgeler(iş yeri onayı için gerekli belgeler)” kısmına eklenecektir.
  • Staj başvuru formunda ve BYS sistemi üzerinde iş veren yetkilinin mail adresinin kesinlikle doğru olması gerekmektedir. Öğrencilerin buna dikkat etmeleri gerekmektedir. Staj sonlandırma işlemlerinde en son yetkili kişinin mailine gelen onay mesajıyla staj sonlandırılacaktır.
  • Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra gerekli belgelerin eksiksiz olarak eklendiğini lütfen kontrol ediniz.
  • Sigorta İşlemleri için Gerekli Belgeler;

             1- Staj Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)

             2- Aile sağlık yardımı sorgulama belgesi

             3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (tek yüze, arka ve ön) 

             4- Sağlık Provizyon Belgesi (SGK veya e-devlet üzerinden alınacaktır)

      Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

      BYS Staj Yönetim Sistemi Öğrenci Sayfası için tıklayınız.

Not-1:  Staj yapacak öğrenciler SGK İşe Giriş Bildirgelerini www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden, "4A işe Giriş-Çıkış Bildirgesi" kısmından belgelerini alabilirler.

Not-2: BYS üzerinden sigorta işlemlerinin başvurulması ve takibinin sorumluluğu tamamen öğrenciye aittir. BYS üzerinden başvurulduktan sonra "Durum" kısmında en son "Staj kabul edildi" yazısının yazması gerekmektedir. Aksi taktirde sigorta başvurunuz onaylanmamış olacaktır. Sigorta başvurusu onaylanmamış öğrencilerin stajları hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir.

Not-3: Tüm işlemler online BYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Elden hiçbir belge alınmayacaktır. Staj Başvuru Formu işveren kurumun yetkili kişisi tarafından imzalandıktan ve mühürlendikten sonra sisteme yüklenmelidir. Öğrenci kendisi de başvuru formunu imzalamalıdır. Staj komisyon üyesinin başvuru formunu imzalamasına gerek yoktur.

  • Staj Yönetim Sistemi Kılavuzun'da yer alan işlem adımları ile ilgili sorularda destek almak için Teknik Destek Kılavuzun'dan faydalanabilirsiniz.

3. STAJ SÜRECİ VE STAJ SONLANDIRMA İŞLEMİ

Staj sırasında günlük olarak dolduracağınız staj defteri ve staj sicil fişleri pdf olarak aşağıda bulunmaktadır. Bunları indiriniz. Stajınız tamamlandığında (staj bitiminden hemen sonra) bu belgelerin işveren (yetkili mühendis) tarafından mühürlenip imzalandıktan sonra taratılıp öğrencilerin kendi BYS sistemleri üzerinden sisteme yüklemesi gerekmektedir. Staj defterinin her sayfası ve staj sicil fişleri yetkili mühendis tarafından imzalı ve mühürlü olmalıdır. Mühürsüz belgeler işleme kesinlikle alınmayacaktır.  

Staj Defteri (el yazısı ile doldurulmalı) (indirmek için tıklayınız)

Staj Sicil Fişleri (indirmek için tıklayınız)

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı (indirmek için tıklayınız) (Bu belge sadece staj yaptığı yerden ücret alacak öğrenciler içindir. Kamu Kurum ve Kuruluşları bu kapsam dışındadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur.)

Staj sonlandırma işleminde takip edilmesi gereken işlem adımları için tıklayınız.

4. Staj döneminde öğrencilerimiz aşağıdaki verilen değerlendirme anketlerini indirerek hem kendileri hem de işveren yetkilisine doldurtmalı ve staj dosyaları ile birlikte teslim etmelidir.

Stajyer Öğrencinin İşyerini Değerlendirme Anketi (indirmek için tıklayınız)

İşyeri Temsilcisinin Stajyer Öğrenciyi Değerlendirme Anketi (indirmek için tıklayınız)

5. Stajını tamamlamış ve staj defteri ile diğer belgeleri staj komisyonu başkanlığına ulaşan öğrenciler staj sunumlarını hazırlamalıdır. Staj sunumları staj komisyonu tarafından belirtilen tarihlerde yapılacak ve ilgili öğrencilere duyurulacaktır. Staj sunumunuz için power point sunum hazırlamanız gerekmektedir.

 

Posta Adresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölüm Sekreterliği, 61080 Ortahisar/Trabzon.

e-mail adresi

ktuomstaj@gmail.com

İletişim için;

Staj Komisyonu Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN 

Staj Komisyonu Üyesi: Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY

Staj Komisyonu Üyesi: Arş. Gör. İsmet HARMAN

Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği hakkındaki duyuru için tıklayınız.

 

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi için Tıklayınız