anketler

İç Paydaş Bildirimi

Harcama Birimleri Geri Bildirim Anketi

Dış Paydaş Bildirimi

Tedarikçiler Geri Bildirim Anketi