duyurular

15

Nisan

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İlanı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Not 1: Başvuru yapacak öğrenciler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Not 2: Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde çalışacak öğrencinin Fen Fakültesi Kimya Bölümü veya Mühendislik Fakültesinin herhangi bir bölümünde okuyor olması gerekmektedir.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezine haftada en çok 15 saat, ayda en çok 32 saat çalıştırılmak üzere 1 (bir) kısmi zamanlı öğrenci alınacaktır. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 20,90 TL’dir.  

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.04.2022 - 22.04.2022

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birim

Çalışacak Öğrenci Sayısı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

 

 

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:

  1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak
  2. Disiplin cezası almamış olmak
  3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak
  4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak
  5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
  6. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak
  7. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak

Başvuru formuna erişmek için tıklayınız.