duyurular

07

Ekim

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İlanı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İlanı

Not 1: İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde çalışacak öğrencilerde aranan şartlar:

 

Fakülte (Lisans)/ Bölüm

Enstitü (Lisansüstü)/Anabilim Dalı Yüksek Lisans-Doktora)

Eczacılık

Sağlık Bilimleri

Tıp

Fen Bilimleri/Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Fen/Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fen Bilimleri/Marine Science and Marine Bıotechnology

Mühendislik/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Fen Bilimleri/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

Fen Bilimleri/Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Not 2: Trabzon Meslek Yüksekokulunda çalışacak öğrencilerin sanayi dikiş makinesi kullanmayı bilmesi gerekmektedir.

Not 3: Radyo TV Biriminde çalışacak öğrencilerin sunuculuk, kameramanlık, spikerlik, kurgu ve ileri düzeyde bilgisayar kullanmayı bilmesi gerekmektedir.

Not 4: Başvuru yapacak öğrenciler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak, aşağıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimlerden tercih ettiği birime vermeleri gerekmektedir. (Örneğin; Of Teknoloji Fakültesinde çalışmayı seçecek öğrenci başvuru formunu Of Teknoloji Fakültesine verecektir.)

 

Üniversitemize bağlı birimlerde haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saat çalışmak üzere 36 kısmi zamanlı öğrenci alınacaktır. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 14,90 TL’dir.

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 07 Ekim 2021 – 13 Ekim 2021

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birim

Çalışacak Öğrenci Sayısı

Tıp Fakültesi

6

Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanlığı

3

Of Teknoloji Fakültesi

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

Arsin MYO

1

Trabzon MYO

4

İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

3

Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü

5

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü

2

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Radyo TV Birimi 3

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci Kulüpleri Birimi : 2

Kongre Merkezleri         : 2

4

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

3

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:

  1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak
  2. Disiplin cezası almamış olmak
  3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak
  4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak
  5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
  6. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak
  7. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.