duyurular

14

Ekim

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İlanı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Not: Başvuru yapacak öğrenciler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak, aşağıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimlerden tercih ettiği birime vermeleri gerekmektedir. (Örneğin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde çalışmayı seçecek öğrenci başvuru formunu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine verecektir.)

 

 

 

Üniversitemize bağlı birimlerde haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saat çalışmak üzere 18 kısmi zamanlı öğrenci alınacaktır. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 14,90 TL’dir.

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 14 Ekim 2021 – 20 Ekim 2021

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birim

Çalışacak Öğrenci Sayısı

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü: 2

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü: 1

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

2

Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu

1

Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu

1

Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

3

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

2

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

Dijital Dönüşüm Ofisi

2

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kongre Merkezleri

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:

  1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak
  2. Disiplin cezası almamış olmak
  3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak
  4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak
  5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
  6. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak
  7. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olma


BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ